Monthly Archives: January 2014

Ühiskondlik tegevus


Meie osanik Sergei Tšistjakov töötab alates 01. Augustist 2013 Audiitorkogu tegevjuhina (mistõttu ta ei esinda vandeaudiitorina Assertum Audit OÜ-d selle aktiivses äritegevuses) ning Mai Palmipuu on alates samast ajast Audiitorkogu juhatuse liige.