2013. aastal ühinesid kolm Eesti audiitorfirmat – 1st Audit OÜ, ENABLE OÜ ja KMRA Audiitorbüroo OÜ ning valisid uueks ärinimeks Assertum Audit OÜ.

Assertum Audit OÜ koosseisus on viis vandeaudiitorit – juhatuse liige Ellen Asumets, osanikest juhatuse liikmed Mai Palmipuu ja Sergei Tšistjakov, prokurist Priit Möldre ning Merili Pruuel.
Assertum Audit OÜ on Eesti audiitortegevuse turul tegutsenud pikalt – ettevõte asutati 2003. aasta novembris ning registrikanne tehti 21. novembril 2003. Asutajaliikmetest on jäänud meie ühtse kollektiivi koosseisu vandeaudiitorid Priit Möldre ja Sergei Tšistjakov. 
Meie klientideks on nii erinevates valdkondades tegutsevad eraettevõtted kui ka avalik-õiguslikud organisatsioonid (nt kohalikud omavalitsused ja muud riigiasutused), mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Kuigi meie töö- ja ametikeeleks on eesti keel, suhtlevad meie töötajad teiega tavatöö sujuvama korraldamise eesmärgil vajadusel inglise, saksa, vene või soome keeles.
Meie eesmärgiks on pakkuda oma parimat ametialast oskust ja kogemust.