2013. aastal ühinesid kolm Eesti audiitorfirmat – 1st Audit OÜ, ENABLE OÜ ja KMRA Audiitorbüroo OÜ ning valisid uueks ärinimeks Assertum Audit OÜ.

Assertum Audit OÜ koosseisus on kuus vandeaudiitorit – osanikud Ellen Asumets, Tiina Lindmäe, Tarmo Ader, Mai Palmipuu ja Sergei Tšistjakov ning prokurist Priit Möldre.
Assertum Audit OÜ on Eesti audiitortegevuse turul tegutsenud pikalt – ettevõte asutati 2003. aasta novembris ning registrikanne tehti 21. novembril 2003. Asutajaliikmetest on jäänud meie ühtse kollektiivi koosseisu vandeaudiitorid Priit Möldre ja Sergei Tšistjakov. 
Meie klientideks on nii erinevates valdkondades tegutsevad eraettevõtted kui ka avalik-õiguslikud organisatsioonid (nt kohalikud omavalitsused ja muud riigiasutused), mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Kuigi meie töö- ja ametikeeleks on eesti keel, suhtlevad meie töötajad teiega tavatöö sujuvama korraldamise eesmärgil vajadusel inglise, saksa, vene või soome keeles.
Meie eesmärgiks on pakkuda oma parimat ametialast oskust ja kogemust.