VANDEAUDIITORI KUTSETEENUSED

Vandeaudiitori kutseteenus (edaspidi audiitorteenus) on vandeaudiitori kutsetegevusena või seonduva audiitorteenuse osutamine.
Kindlustandvad audiitorteenused

 • auditid;
 • finantsinformatsiooni ülevaatused ja
 • muud kindlustandvad audiitorteenused (nt mitterahalise sissemakse hindamise kontroll, erikontroll, ühinemis- ja jagunemisaruannete kontroll).

Seonduvad audiitorteenused

 • audiitorteenus rahandusinformatsiooni koostamiseks;
 • kokkuleppeline toiming rahandusinformatsiooni osas (nt erikontroll).

MUU ÄRIALANE TEGEVUS

 • juhtimisteenused, sh ettevõtte riskijuhtimisteenused;
 • sisekontrollisüsteemi alased teenused;
 • saneerimisnõustamine;
 • ärinõustamine, sh raamatupidamiskonsultatsioonid jne;
 • maksunõustamine;
 • arvestusalased täienduskoolitused ja seminarid, sh individuaalne vajaduspõhine väljaõpe.