Ühiskondlik tegevus


Meie osanik Sergei Tšistjakov töötab alates 01. Augustist 2013 Audiitorkogu tegevjuhina (mistõttu ta ei esinda vandeaudiitorina Assertum Audit OÜ-d selle aktiivses äritegevuses) ning Mai Palmipuu on alates samast ajast Audiitorkogu juhatuse liige.

Sergei Tšistjakov

Sergei Tšistjakov

Partner, vandeaudiitor, avaliku sektori vandeaudiitor

Tel: +372 5065581
Email : sergei.tsistjakov@assertum.ee
Sergei Tšistjakov